Privacybeleid

Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op de website van Vanbael Motors uit Deinze (vanbaelmotors.com).
In dit beleid wordt beschreven hoe er met persoonsgegevens wordt omgegaan.
Dit document kan ter referentie worden afgedrukt met behulp van de afdrukopdracht in de instellingen van elke browser.

Identiteit en contactgegegevens

Vanbael Motors is de verwerkingsverantwoordelijke.
De contactgegevens zijn als volgt:

  • Adres: Leernsesteenweg 120 – 9800 DEINZE
  • Telefoonnummer: 0468 32 86 96
  • BTW BE 0628.419.250

Verwerkingsdoelingen

De persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:

  • Het verwerken van bestellingen
  • Het versturen van nieuwsbrieven
  • Het verbeteren van de website

Rechtsgrond voor de verwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens is:

  • Toestemming van de betrokkene

  • Uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is

  • Wettelijke verplichting

  • Gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Gegevensbeveiliging

Vanbael Motors neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Gegevensverstrekking

Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Cookies

De website van Vanbael Motors maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website geoptimaliseerd worden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen

Wijzigingen

Vanbael Motors behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.